Ostatnio dodane

Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów i t. p. to zauważymy, że obszar ten ulega pewnym oscylacjom, pewnym wahaniom, około punktu swej równowagi, tak, […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada potrzebom asymilacji. Te za tym zachowywać się będą tak, jak rośliny i obiorą przeważnie powierzchowne warstwy wody za […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 15

Z tego wszystkiego wynika, że wpływ światła na rozmieszczenie roślin w morzu będzie nie mały. Widzimy np., że wszystkie rośliny osiadłe grupują się wyłącznie przy brzegu sięgając zaledwo w niewielkie głębokości; brunatnice jak Fucus i Sargassum rosną w pasie przypływu i odpływu, Laniinaria schodzi dalej i głębiej od brzegu, zarasta skaliste dno w głębokości kilku […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 14

Jeżeli zatem mówimy, że światło słoneczne da się jeszcze w 500 m. przez działanie na płytę fotograficzną wykryć, to musimy o tern pamiętać, że chodzi tu o obecność pewnego tylko rodzaju promieni a mianowicie promieni o krótkich falach, być może, nawet już z po za widzialnej części widma. Są to promienie, które na asymilację bezwodnika […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju powierzchni morza tudzież od czystości wody, ginęła z oczu już w 15—50 m. Znaczy to, że w głębokości […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 12

Rola bezwodnika węglowego w morzu i jego użyteczności dla życia, prowadzi nas’ bezpośrednio do działania czynnika, od którego wykorzystanie bezwodnika węglowego przez żywe istoty zależy t. j. światła. Czynnik ten, który jest regulatorem wszelkiego życia na lądzie, który działaniem swym na zielone rośliny tworzy coraz to nowe zapasy żywej substancji i zabezpiecza ciągłość życia, czynnik […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 11

Przy badaniu dna morskiego w bardzo wielkich głębiach uderza nas ubóstwo wapiennych szczątków szkieletowych. A to samo tyczy się też żyjących tam form zwierzęcych. A więc otwornice, których pobratyńce na  powierzchni żyjące budują silny i bogaty szkielet wapienny, tu w głębi odznaczają się nadzwyczajną delikatnością szkieletu. Krzewy korali i mszywiołów są cieńsze i kruchsze, kości […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 10

W zupełnie podobny sposób, jak co do tlenu, układają się stosunki w morzu co do bezwodnika węglowego. Źródłem, z którego morze czerpie bezwodnik jest również przede wszystkim atmosfera, następnie zaś organizmy w morzu żyjące, które jako produkt końcowy oddychania wydzielają C02. A ponieważ zimna woda rozpuszcza w sobie daleko więcej bezwodnika węglowego, niż woda ciepła […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 9

W jakim stosunku pozostaje ilość zużytego tlenu do wielkości ustroju, poucza nas o tym obliczenie jakiego dokonał Vernon, z którego niektóre cyfry przytoczymy, Jednokomórkowe zwierzę z grupy Promieniowców Collozoum, zużywa tlenu w 1 godzinie na 1 kg. suchej substancji 27776 mg. tlenu. Meduza Rhizostoma puhno na 1 kg. na który składa się 2400 osobników, zużywa […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 8

Życie w morzu, z wyjątkiem istot które są zdolne żyć w ośrodku beztlenowym, istnieć zatem może tylko o tyle i w tych miejscach, gdzie jest odpowiednia ilość tlenu. Źródłem zaś tlenu w wodzie morskiej jest przede wszystkim atmosfera, która styka się z morzem na całej jego powierzchni i miesza się stale i ciągle z jego […]