admin Archive

Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów

Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada

Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju

Skład chemiczny wody morskiej cz. 12

Rola bezwodnika węglowego w morzu i jego użyteczności dla życia, prowadzi nas’ bezpośrednio do działania czynnika, od którego wykorzystanie bezwodnika węglowego przez żywe istoty zależy t. j. światła. Czynnik ten, który jest regulatorem wszelkiego życia na lądzie,

Skład chemiczny wody morskiej cz. 11

Przy badaniu dna morskiego w bardzo wielkich głębiach uderza nas ubóstwo wapiennych szczątków szkieletowych. A to samo tyczy się też żyjących tam form zwierzęcych. A więc otwornice, których pobratyńce na  powierzchni żyjące budują silny i bogaty szkielet