Badania nad oceanem cz. 1

Zanim wprowadzimy czytelnika w wir życia, pędzącego swe dni wśród fal i na dnie oceanów musimy się zapoznać z terenem, jego własnościami, tudzież ze środkami, jakimi człowiek zaostrzył swe zmysły, rozszerzając granicę swego poznania do zawrotnych głębin, którymi pokonał nieprzebite niczym ciemności i olbrzymie ciśnienie, jakie masy wody spiętrzone na sobie na dno morskie wybierają. Bo, o ile zajmującym jest sam obraz walki człowieka z morzem, czy to o bogactwa w nim zawarte, czy to o każdą piędź ziemi na piaszczystych wydmach Ilolandyi, walki objawiającej niepokonaną moc ludzką, która fizyczną swą słabość zastępować umie genialnym zastosowaniem sztucznej broni, o ile zajmującym jest obraz idylli morskiej, przedstawiającej nam życie jego w barwnych przedziwnych kształtach — o tyle pouczającym jest bliższe przypatrzenie się tej przygotowawczej, żmudnej pracy, jaka przypada w udziale pionierom badań morskich.

Badania nad zwierzętami i roślinami na lądzie stałym, choć od dawna z nader wielką starannością prowadzone, nie są bynajmniej jeszcze zamknięte i za ukończone uważane być nie mogą. Cały legion przyrodników oddający się opisywaniu form zwierzęcych i roślinnych, śledzący za nieznanymi nam dotąd i nieopisanymi postaciami, nie zamknął dotąd listy zwierząt i roślin na ziemi żyjących, lecz uzupełnia ją stale i ciągle, przynosi nowe wieści nie tylko z mniej znanych nam krain, lecz nawet w najbliższym nam otoczeniu wykazuje coraz to nowe formy, zwłaszcza wśród niższych zwierząt i niższych roślin. A jakżeż małą jest przestrzeń dostępna dla lądowych organizmów w porównaniu z obszarami skorupy ziemskiej zalanymi wodą.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |