Badania nad oceanem cz. 10

Ciśnienie płynów w ciele ich, musi być tak samo wielkie, jak ciśnienie wody od zewnątrz, inaczej istnieć by nie mogły i musiałyby ulec tak samo zgnieceniu, jak zmiażdżonym zostaje nieosłonięty termometr, na który od zewnątrz działa ciśnienie wody w danej głębokości, a który, wewnątrz pusty, nie przeciwstawia ciśnieniu wody żadnego oporu.

Zrozumiemy też łatwo, że w głębi morskiej żyć mogą tylko te organizmy, których ciśnienie wewnętrzne jest już z góry nastawione na odpowiednie ciśnienie zewnątrz, albo takie, które ciśnienie płynów w sobie regulować mogą zależnie od głębokości, w której żyją. A ponieważ żywe istoty nie posiadają nieograniczonej zdolności regulowania swego ciśnienia, wskutek tego musiał nastąpić ów rozdział na takie, które żyć mogą tylko na powierzchni i w mniejszych głębokościach i takie, które zmuszone są pędzić dni życia swego w niezmiernych głębiach, wśród jednostajnej i ciągłej ciemności, oświecanej tylko od czasu do czasu zbłąkanymi ognikami życia, wydawanymi przez świecące organizmy.

Olbrzymia strata czasu, jaką pociąga za sobą każde opuszczenie i wyciąganie na powierzchnię przyrządu zapuszczonego w znaczne głębokości, zmusiła do tego, iż równocześnie do tej samej linki a raczej drutu, przyczepia się różne przyrządy, jak pion, termometry do mierzenia ciepłoty wód, przyrząd czerpiący wodę z żądanej głębokości, tudzież przyrząd zbierający próbki materiału wyścielającego dno morskie. W ten sposób równocześnie przy badaniu głębokości miejsca, dowiadujemy się od razu o jego ciepłocie, poznajemy charakter dna i skład chemiczny wody. Za jednym zachodem jesteśmy w stanie dokładnie określić te najważniejsze czynniki, od których zależy życie w morzu.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |