Badania nad oceanem cz. 14

Z pomiarów, jakie dotychczas wyprawy morskie dokonały, obliczono następujące średnie temperatury dla powierzchni poszczególnych oceanów: dla Oceanu Spokojnego —20.3°, dla Oceanu Atlantyckiego—20.7°, dla Indyjskiego — 23’8°. Najwyższą temperaturę na powierzchni posiadają morza zamknięte, w których wpływ nagrzewanej przez słońce powierzchni najgłębiej sięga i których wody odcięte od oceanów nader wolno z niemi się mieszają a tern samem mało ciepła tracą. W Morzu Czerwonym znaleziono temperaturę 32.5° C, w zatoce perskiej — nawet 35-6°.

Podobnie zachowuje się i Morze Śródziemne, które nie tylko na powierzchni lecz także i w głębszych swych warstwach wykazuje znacznie wyższe temperatury, niż rodzic jego Atlantyk. Woda w głębiach Atlantyku ma temperaturę niemal odpowiadającą ciepłocie mórz polarnych, natomiast w Morzu Śródziemnym temperatura głębszych warstw (1000 m.) odpowiada najniższej przeciętnej ciepłocie powierzchni w zimie t. j. wynosi + 13°C. Podobnie jak Morze Śródziemne, zachowuje się Morze Sumatrzańskie, co świadczy, że ono, tak jak Śródziemne od Atlantyku, musi być oddzielone wałem podwodnym od Oceanu Indyjskiego, i nie ulega tym zmianom temperatury, jakie wywołują wody mórz polarnych mieszając się z wodami przylegających do nich oceanów. Stosunki ciepłoty w morzach polarnych układają się w ten sposób, że do głębokości 150 m. od powierzchni temperatura utrzymuję się poniżej 0°, następnie się podnosi, by w 300—400 m. osiągnąć najwyższą swą wartość, po czym znów opada wolno i na dnie dochodzi mniej więcej do 0.5° C. Dla lepszego zorientowania się w temperaturze mórz w różnych szerokościach geograficznych podajemy poniżej zestawienie, dokonane na podstawie pomiarów Waldiwii na oceanie Indyjskim koło równika, następnie w umiarkowanym pasie Oceanu Atlantyckiego i w Morzu polarnym południowym.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |