Badania nad oceanem cz. 16

Na ukształtowanie izoterm na lądzie wpływa morze i wiatry odeń wiejące, tudzież wzniesienie miejsca ponad poziom morza; w morzu czynnikiem tym są przede wszystkim prądy morskie i wiatry przez nie wywołane oraz — choć w mniejszym stopniu i na mniejszej przestrzeni — olbrzymie góry lodowe spływające z biegunów ku równikowi. Góry te topniejąc oziębiają wkoło siebie warstwy wody i powodują niestałe lokalne krążenie wody zimniejszej i cięższej w dół a cieplejszej i lżejszej do góry. -Prądy te t. zw. konwekcyjne istnieją w morzu ciągle i na każdym miejscu, bo woda powierzchni ogrzana paruje, wskutek tego procentowa zawartości soli w niej się zwiększa i jako cięższa od głębszych warstw opadać musi, a na jej miejsce napływa woda uboższa w sól a tern samem lżejsza, by ogrzawszy się  i wyparowawszy, znów ustąpić miejsca głębszej warstwie.

A prądy te, choć nader wolne i na zewnątrz nie ujawniające się żadnymi większymi zaburzeniami, posiadają dla organizmów w morzu nader ważne znaczenie, one to bowiem zaopatrują zwierzęta w głębiach żyjące w powietrze, przewietrzają niejako warstwy wody, one też na powierzchnię wynoszą opadłe na dno materiały, z których rośliny w płytkich warstwach się unoszące odbudować mogą żywą substancję i wrócić je znowu do życia. Do tego zjawiska tak ważnego w ekonomii morza wrócimy jeszcze w dalszym ciągu tej książki, obecnie zaś poświęcimy parę słów wpływowi temperatury na rozsiedlenie życia w morzu.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |