Badania nad oceanem cz. 17

Największe nawet wahnienia ciepłoty w morzu, t. j. od kilku stopni poniżej zera do trzydziestu kilku stopni ciepła, to jeszcze granice w których życie jest możliwe. Zdawać by się zatem mogło, że rozkład temperatury w morzu, nie będzie wywierał znaczniejszego wpływu na rozsiedlenie zwierząt, i że przy tak doskonałej komunikacji i bezpośrednim połączeniu między poszczególnymi morzami, życie w morzu będzie posiadało charakter bardziej kosmopolityczny, aniżeli życie na lądzie, gdzie wahnienia temperatury są-znacznie większe i gdzie istnieją nieprzebyte zapory, rozsiedlaniu się zwierząt na przeszkodzie stojące.

Taki pogląd byłby jednak nie zupełnie prawdziwy. Przede wszystkim zauważyć należy, że granice temperatury, w których życie różnych zwierząt jest możliwe, są różne i bynajmniej nie te same dla wszystkich. Rak Palaemon ginie już w -f-26°C, liliowiec Antedon wytrzymuje ciepłotę aż do -j-30°C, a robak Diopatra dopiero w-j-40°C zamiera. Widzimy, że i na lądzie stałym rozmieszczenie zwierząt układa się w pewien sposób od klimatu zależny, inne zwierzęta żyją na północy, inne w pasie umiarkowanym a inne jeszcze pod równikiem.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |