Badania nad oceanem cz. 18

Podobnie rzecz się ma w morzu i tutaj zależność życia od temperatury wykazać się da, czasami nawet z tak ścisłą bezwzględnością, że granice rozsiedlenia danego zwierzęcia schodzą się zupełnie z granicami określonej temperatury pewnego obszaru dna morskiego lub warstwy wody. Zauważyć również należy, że z wyjątkiem waleni, fok i niedźwiedzi białych, tudzież kilku rodzin ptaków, wszystkie inne nieskończenie liczne organizmy żyjące w morzu należą do t. zw. istot zimnokrwistych a raczej zmienno-cieplnych t. j. takich, których temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia. Nic też dziwnego, że wpływ jej na organizmy w morzu musi być znaczny. Nie mniej jednak istnieją organizmy, które mogą znosić szersze wahnienia ciepłoty i które z tego też powodu są formami kosmopolitycznymi, o bardzo rozległej ojczyźnie; dla innych natomiast linie tej samej temperatury czyli izotermy stanowią nieprzekroczoną granicę.

opony ciężarowe zawiercie

Na tej właśnie zasadzie niemiecki badacz Mobius podzielił organizmy morskie na takie, które żyć mogą tylko w pewnej określonej temperaturze i nazwał jest  enotermicznymi, i takie, które znoszą bardzo znaczne nawet wahnienia temperatury, t. j. e u r y te r micz ne. Eury termiczny mi są przede wszystkim organizmy żyjące na brzegach morza, które przystosowane być muszą do tych ustawicznych dziennych i rocznych zmian temperatury, jakim ulega płytka woda brzegów morskich. Do drugiej grupy należy zaś przeważnie ilość organizmów żyjących na pełnym morzu, przyzwyczajona do niskich temperatur mórz arktycznych i głębin oceanów lub wysokich temperatur mórz równikowych i zamkniętych południowych basenów morskich.

opony ciężarowe zawiercie