Badania nad oceanem cz. 19

Typowym przykładem tego wpływu temperatury na rozsiedlenie organizmów w morzu są wspomniane już stosunki grupujące się około podwodnego grzbietu Wywille Thomsona koło wysp Owczych, gdzie z jednej strony od północy płynie po dnie zimna woda z morza północnego, wskutek czego temperatura dna z tej strony grzbietu wynosi w głębi 820 m. —1°C; z drugiej zaś strony od południa w tejże samej głębokości temperatura nie spada poniżej -6.5°C, pomimo że na powierzchni ponad owym wałem podmorskim temperatura jest ta sama, dzięki przepływającej ciepłej wodzie Atlantyku (-12.5°) łączącej się z wodami morza północnego. A jak różną jest temperatura dna po obu stronach tego wału tak różną i fauna: po południowej — atlantycka, po północnej — arktyczna.

A jak w miejscach o różnej temperaturze składniki życia różnią się znacznie od siebie, choćby geograficznie tak blisko siebie leżały jak w powyższym przykładzie, tak znowu na odwrót miejsca bardzo odległe od siebie o podobnej temperaturze kryją w sobie faunę nader do siebie zbliżoną. Najtypowszym przykładem takiego podobieństwa fauny dwóch geograficznie oddzielonych od siebie miejsc, jest fauna obu biegunów północnego i południowego. Na to podobieństwo zwrócił już uwagę jeden z pierwszych biologów mórz James Ross. Zjawisko to, które nazwano wielobiegunowością fauny choć nie stosuje się z zupełną bezwzględnością do wszystkich form, mimo to zauważyć się daje wśród wielu grup, jak n. p. wśród jamochłonów, robaków i raków, zaś szczególnie wyraźnie w planktonie.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |