Badania nad oceanem cz. 2

Ląd stały stanowi zaledwie 3/8 całej powierzchni ziemi, podczas gdy 5/8 jest zatopione i pokryte wodą; to znaczy, że 135,500.000 km2 z całej powierzchni kuli ziemskiej przypada na ląd stały, reszta tj. 372,390.000 km2 (wliczone w to morza śródziemne), pokryta jest wodą. Ten stosunek rozdziału powierzchni ziemi na ląd i morze) najlepiej przedstawi załączona rycina 2, na której część kreskowana odpowiada powierzchni lądu, część biała — powierzchni mórz, poszczególne zaś wycinki koła odpowiadają częściom świata i oceanom. Widzimy z niej jak mała stosunkowo część ziemi zdolna jest do zamieszkania przez lądowe rośliny i zwierzęta, a i to dodać trzeba, że i ten wolny od wody szmat ziemi nie jest w całości gościnny, że musimy odeń odliczyć te obszary, które nie posiadają warunków umożliwiających życie, jak np. pustynie, krainy polarne, wysokie góry, które są albo nader ubogie w życie albo zgoła puste.

Morza natomiast, stanowiące jednolity i połączony ze sobą zbiornik wody, nie tamują i nie kładą nigdzie granicy rozpowszechnianiu się istot żywych, które wśród fal odpowiednie dla siebie znajdują warunki. Krainy śmierci w dosłownym tego słowa znaczeniu niema w morzu zupełnie. Lecz o tym mówić będziemy później, kiedy poznamy się z wszystkimi czynnikami, które czynią życie w morzu możliwym i kiedy poznamy różne własności fizyczne i chemiczne wody morskiej.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |