Badania nad oceanem cz. 21

Te warstwy wody o jednakiej temperaturze, wynurzające się na biegunach a na równiku po dnie płynące, które zatem nieprzerwanie biegną od bieguna do bieguna, — oto droga, którą bieguny wymieniać mogą swą faunę, oto koryto, którem płynie życie z jednego krańca ziemi na drugi. Bo nawet owo niezmierne ciśnienie, jakie panuje na dnie oceanów nie stanowi niezwalczonej dla wędrówki organizmów przeszkody, odkąd wiemy, że przyczyna szybkiej śmierci wyciągniętych na powierzchnię istot głębinowych nie tyle tkwi w różnicy ciśnienia na dnie a na powierzchni morza, ile właśnie w gwałtownej zmianie temperatury.

Badania księcia Monaco wykazały bowiem, że organizmy wydobyte z pewnej głębokości Oceanu Atlantyckiego, w której panowała temperatura 0°, na powierzchnię o temperaturze 20° ginęły od razu, podczas gdy okazy w tejże samej głębokości Morza Śródziemnego złowione, żyły kilka dni bez szkody.

Przypomnijmy sobie, że temperatura dna Morza Śródziemnego ma aż 13° a zrozumiemy łatwo, że ciśnienie, które w obu razach było jednakie, nie mogło wywołać tak różnych skutków. Odnosi się to jednak tylko do tych organizmów, których ciśnienie wewnętrzne nie jest stałe lecz zmieniać się może zależnie od zmian w ciśnieniu wody otaczającej.

Ale temperatura wpływa nie tylko pod względem jakościowym na rozkład życia w morzu. Daleko znaczniejszy i wyraźniejszy jest jej wpływ na ilościowe ukształtowanie się stosunków, a co dziwniejsze, że wpływ ten odbija się w morzu w zupełnie odmienny sposób niż na lądzie stałym.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |