Badania nad oceanem cz. 4

W ten sposób oddzielone zostały morza od siebie i podzielone na pewne okolice, na których za równo fizyczno-chemiczne warunki, jak i fauna i flora wycisnęły swe piętno. Podział na oceany i morza, jaki geografia opisowa wprowadziła, uzasadniony zatem został przez badania oceanograficzno-biologiczne. Nie trzeba jednak sądzić by morza różniły się od siebie bezwzględnie co do warunków fizyczno-chemicznych i życia w nich istniejącego. Przeciwnie istnieje całe mnóstwo kosmopolitycznych zwierząt, które żyją w różnych szerokościach geograficznych i takich które ustawicznie wędrują, przenoszą się z miejsca na miejsce i nadają w ten sposób bardziej jednolity charakter faunom oceanów. Obok tych żyją jednak formy tak ściśle związane z danym terytorium, że po za nim nie spotyka się ich zupełnie, określają one pewien dany obszar ziemi lub okolicę morza. Takie formy, występujące wyłącznie w jednym tylko miejscu, nazywamy formami endemicznymi.

W początkach badań morskich, gdy sposoby mierzenia głębokości mórz nie były tak wydoskonalone, jak dziś, przesadzano w podawaniu pomiarów głębokości dna morskiego. Trzeba było długiej praktyki, zapoznania się z właściwościami morza, prądami podmorskimi a głównie trzeba było odpowiednio skonstruowanych przyrządów, który by dozwalały na zupełną ścisłość w pomiarach. Albowiem mierzenie głębokości mórz jest nic zbyt łatwą, a przede wszystkim żmudną rzeczą.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |