Badania nad oceanem cz. 8

Praktyczna strona badań głębokości mórz jest zupełnie jasna. Dokładne poznanie mórz pod tym względem jest dla żeglugi nader ważną rzeczą; nie mniej ważną dla celów komunikacji poszczególnych, wodą przedzielonych od siebie lądów, które człowiek połączył sztuczną siecią telegrafów i telefonów, przez zatopienie na dnie morza przewodów elektrycznych t. zw. kabli. Lecz i dla celów poznania i rozłożenia życia w morzu badania, zdążające do zgruntowania dna morskiego, posiadają niepoślednią wartość. W miarę bowiem obniżania się dna morskiego zmienia się również i charakter życia. Inne formy żyją w płytkich wodach przybrzeżnych, inne — w średnich głębokościach, znów inne na dnie głębin poniżej 3000 i 4000 m.

Co prawda nie sama tylko głębia wpływa na taki rozdział fauny, ważniejszymi w tym względzie są te warunki wód oceanicznych, które ściśle zależne od głębokości wspólnie razem działają na ukształtowanie się życia w oceanach i wyciskają swoiste piętno na charakterze fauny morskiej.

Od głębokości morza zależą przede wszystkim warunki ciśnienia, bo im większe masy wody na sobie spoczywają, tern większy ucisk na siebie i przedmioty w nich się znajdujące wywierają. Znaczy to, że żyć tum mogą tylko te zwierzęta, które mogą znieść tak olbrzymie ciśnienie, jakie na dnie oceanów panuje, ciśnienie przewyższające wielokrotnie to, jakie na nas wywiera uciskający nas słup powietrza. Powiedzieć można, że na każde 10 m. głębokości zwiększa się ciśnienie przeciętnie biorąc o 1 atmosferę, co wynosi np. w 4000 m. 400 atmosfer. W największych głębiach Oceanu Spokojnego, które wahają się od 8—9000 in. każdy cm2 dna morskiego przygniata 800, 900 i więcej atmosfer.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |