Badania nad oceanem cz. 9

Ciśnienie to jest tak olbrzymie, że drewniana kula w głębokości 1000 m. byłaby ściśnięta do połowy swej objętości; nurek, który by zapuścił się w głębokość 3560 m. dźwigać by musiał na sobie ciężar kilkuset lokomotyw. Pod takiem ciśnieniem wszystkie organizmy na powierzchni morza żyjące musiałyby zostać na miał zgniecione, gdyby tam odrazu zostały przeniesione, i na odwrót organizmy głębinowe wyniesione na powierzchnię pękają, rozsadzone ciśnieniem płynów w własnym ciele. Z tego też powodu przyrządy tak delikatne jak termometry, mające służyć do zmierzenia ciepłoty na dnie w znaczniejszych głębokościach morza, muszą być osłonięte odpowiednimi i wypróbowanymi na wysokie ciśnienia metalowymi płaszczami, inaczej wychodzą zgniecione na wierzch.

Jak się to zaś dzieje, że organizmy na dnie morza żyjące znoszą bezpiecznie ‚ciśnienie mas wodnych, nie tylko nie posiadając jakichś zewnętrznych a silnych osłon, ale nawet dorównując zupełnie swą delikatnością tormom na powierzchni żyjącym, to zrozumiemy łatwo, jeżeli przypomnimy sobie, że i nas działa słup powietrza, uciskający każdy centymetr kwadratowy ciała naszego ciężarem 1 kg., że zatem i my dźwigamy na sobie zupełnie pokaźny ciężar (około 20000 kg.) a mimo to nie odczuwamy go wcale. Dzieje się to wskutek tego, że powietrze ciśnie na nas nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz i że wskutek tego, ciśnienia te znoszą się, jak znoszą się dwie siły równe przeciwko sobie skierowane; z tego to powodu ucisku warstw powietrza na sobie nie odczuwamy wcale i możemy się w tym właściwym dla nas ośrodku poruszać z zupełną swobodą. Czym dla istot lądowych powietrze, tern dla wodnych woda. I w tenże sam sposób tłumaczyć sobie musimy możliwość istnienia żywych istot w głębiach morza.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |