Ocean Archive

Skład chemiczny wody morskiej cz. 7

Gdy wodzie morskiej odbierzemy wapń, natenczas poszczególne komórki już rozwijającego się jaja rozlecą się i nie mogą w wzajemnym związku się utrzymać; potas wpływa na wzrost i pobudza migawki larw szkarłupni do ruchu, węglan wapniowy jest niezbędnym

Skład chemiczny wody morskiej cz. 5

Analizy dla innych zwierząt przyniosły podobne rezultaty. Znaczy to, że ilość soli w organizmach tych reguluje się według ilości soli w otoczeniu, że każdemu ubytkowi na zewnątrz odpowiada utrata w organizmie, każdemu przyrostowi — zagęszczenie w tkankach.

Skład chemiczny wody morskiej cz. 4

Te organizmy mogą zatem znosić znaczne wahania w ilości rozpuszczonych soli i zwą się euryhaliczne; pierwsze natomiast zwiemy stenohalicznym i. Ponieważ w przybrzeżnych okolicach woda na powierzchni, tudzież na samych brzegach jest tylko półsłodka, więc w tych

Skład chemiczny wody morskiej cz. 3

To samo zjawisko powtarza się wszędzie i w innych morzach, tak, że jako regułę wypowiedzieć można, iż zawartość soli w wodzie zmniejsza się w miarę posuwania się z pełnego morza ku wybrzeżom. W morzach zamkniętych natomiast, które

Skład chemiczny wody morskiej cz. 2

A choć ilość ich procentowo wzięta jest nader mała, mimo to organizmy umieją z nich korzystać i nagromadzać w sobie. Krzemionka służy do budowy szkieletu okrzemkom, promieniowcom i gąbkami, przyczyniając się po śmierci tych organizmów do tworzenia

Skład chemiczny wody morskiej cz. 1

Najważniejszym czynnikiem, który wraz z temperaturą wpływa na jakość życia i sposób rozmieszczenia go w wodach morza, jest skład chemiczny wody morskiej. Woda morska, to ośrodek tak niezbędny dla roślin i zwierząt morskich, jak powietrze dla zwierząt

Badania nad oceanem cz. 22

Na lądzie najbujniejsza roślinność, las palm i eukaliptów, dziewicze puszcze zbratane uściskiem lian i w nieprzebyty gąszcz i nierozwiązalny węzeł splecione, grupują się około równika, zaś w miarę posuwania się ku północy i ku południowi życie cichnie

Badania nad oceanem cz. 21

Te warstwy wody o jednakiej temperaturze, wynurzające się na biegunach a na równiku po dnie płynące, które zatem nieprzerwanie biegną od bieguna do bieguna, — oto droga, którą bieguny wymieniać mogą swą faunę, oto koryto, którem płynie