Ocean Archive

Skład chemiczny wody morskiej cz. 7

Gdy wodzie morskiej odbierzemy wapń, natenczas poszczególne komórki już rozwijającego się jaja rozlecą się i nie mogą w wzajemnym związku się utrzymać; potas wpływa na wzrost i pobudza migawki larw szkarłupni do ruchu, węglan wapniowy jest niezbędnym

Skład chemiczny wody morskiej cz. 5

Analizy dla innych zwierząt przyniosły podobne rezultaty. Znaczy to, że ilość soli w organizmach tych reguluje się według ilości soli w otoczeniu, że każdemu ubytkowi na zewnątrz odpowiada utrata w organizmie, każdemu przyrostowi — zagęszczenie w tkankach.

Skład chemiczny wody morskiej cz. 4

Te organizmy mogą zatem znosić znaczne wahania w ilości rozpuszczonych soli i zwą się euryhaliczne; pierwsze natomiast zwiemy stenohalicznym i. Ponieważ w przybrzeżnych okolicach woda na powierzchni, tudzież na samych brzegach jest tylko półsłodka, więc w tych

Skład chemiczny wody morskiej cz. 3

To samo zjawisko powtarza się wszędzie i w innych morzach, tak, że jako regułę wypowiedzieć można, iż zawartość soli w wodzie zmniejsza się w miarę posuwania się z pełnego morza ku wybrzeżom. W morzach zamkniętych natomiast, które

Skład chemiczny wody morskiej cz. 2

A choć ilość ich procentowo wzięta jest nader mała, mimo to organizmy umieją z nich korzystać i nagromadzać w sobie. Krzemionka służy do budowy szkieletu okrzemkom, promieniowcom i gąbkami, przyczyniając się po śmierci tych organizmów do tworzenia

Skład chemiczny wody morskiej cz. 1

Najważniejszym czynnikiem, który wraz z temperaturą wpływa na jakość życia i sposób rozmieszczenia go w wodach morza, jest skład chemiczny wody morskiej. Woda morska, to ośrodek tak niezbędny dla roślin i zwierząt morskich, jak powietrze dla zwierząt

Badania nad oceanem cz. 22

Na lądzie najbujniejsza roślinność, las palm i eukaliptów, dziewicze puszcze zbratane uściskiem lian i w nieprzebyty gąszcz i nierozwiązalny węzeł splecione, grupują się około równika, zaś w miarę posuwania się ku północy i ku południowi życie cichnie

Badania nad oceanem cz. 21

Te warstwy wody o jednakiej temperaturze, wynurzające się na biegunach a na równiku po dnie płynące, które zatem nieprzerwanie biegną od bieguna do bieguna, — oto droga, którą bieguny wymieniać mogą swą faunę, oto koryto, którem płynie

Badania nad oceanem cz. 20

Domaga się ono jakiegoś szczegółowszego wyjaśnienia, niżeli to, jakiego dostarcza nam odwołanie się do samego tylko wpływu podobnych czy identycznych warunków temperatury. Nic też dziwnego, że powstało kilka teorii, które starają się nam zjawisko to tłumaczyć. Według