Woda morska Archive

Właściwości prądów morskich

Teoria Nansena przyjmująca cały szereg czynników wywołujących prądy w morzu jest ogólniejsza od teorii Zoppritza, tłumaczy ona bowiem nie tylko powstanie stałych horyzontalnych ruchów wody morskiej o niezmiennym kierunku, lecz obejmuje także ruchy pionowe, bardzo ważne w

Prądy morskie

Inną formą stałych ruchów morza są prądy morskie, znane już od bardzo dawna. Na istnienie ich wskazywały kłody drzewa przesuwane z miejsc odległych i zagnane w okolice całkiem im obce, wskazywały opóźnienia lub przyspieszenie w szybkości okrętów,

Ruchy morza

Na ruchy morza składają się najrozmaitsze czynniki i wpływy. Wpadające do oceanów rzeki lądowe, wybuchy wulkanów podmorskich, wiatry wiejące nad morzem, prądy morskie, wpływy kosmiczne, ustawicznie zmieniające się ogrzewanie i parowanie powierzchni morza, oto są przyczyny ruchów,

Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów

Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada

Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju

Skład chemiczny wody morskiej cz. 12

Rola bezwodnika węglowego w morzu i jego użyteczności dla życia, prowadzi nas’ bezpośrednio do działania czynnika, od którego wykorzystanie bezwodnika węglowego przez żywe istoty zależy t. j. światła. Czynnik ten, który jest regulatorem wszelkiego życia na lądzie,