Życie w oceanie Archive

Badania nad oceanem cz. 9

Ciśnienie to jest tak olbrzymie, że drewniana kula w głębokości 1000 m. byłaby ściśnięta do połowy swej objętości; nurek, który by zapuścił się w głębokość 3560 m. dźwigać by musiał na sobie ciężar kilkuset lokomotyw. Pod takiem

Badania nad oceanem cz. 8

Praktyczna strona badań głębokości mórz jest zupełnie jasna. Dokładne poznanie mórz pod tym względem jest dla żeglugi nader ważną rzeczą; nie mniej ważną dla celów komunikacji poszczególnych, wodą przedzielonych od siebie lądów, które człowiek połączył sztuczną siecią

Badania nad oceanem cz. 7

Oceanologia rozporządza kilkoma systemami przyrządów służących do mierzenia głębokości, wszystkie one jednak zbudowane są na tej samej zasadzie, zmiany dotyczą głównie sposobu odczepiania ciężaru. Rozporządzając takimi to przyrządami, wyprawy naukowe morskie dążą przez częste mierzenie głębokości wód

Badania nad oceanem cz. 6

Bo wyobraźmy sobie samą czynność mierzenia głębokości. Gdy zaczynamy mierzyć t. j. rzucamy pion, to ciężar, który zależnie od spodziewanej głębokości musi być różny (poniżej 1000 m wystarczy 15 kg), ciągnie za sobą linę nawiniętą na walec,

Badania nad oceanem cz. 5

Gdy mierzymy głębokość płytkich wód np. stawów lub jezior, to wystarczy zupełnie odpowiednio długi sznurek obciążony ciężarkiem. Woda jezior przede wszystkim nie głęboka a spokojna pozwala na tak proste postępowanie. Co innego zaś, gdy mierzyć mamy tak

Badania nad oceanem cz. 4

W ten sposób oddzielone zostały morza od siebie i podzielone na pewne okolice, na których za równo fizyczno-chemiczne warunki, jak i fauna i flora wycisnęły swe piętno. Podział na oceany i morza, jaki geografia opisowa wprowadziła, uzasadniony

Badania nad oceanem cz. 3

Ta olbrzymia powierzchnia w stosunku do lądu stałego przykrywa sobą niezmierzone masy wodne, dno bowiem morza nie jest płaskie i nie stanowi wanienki z brzegami wolno ku środkowi opadającymi, lecz podobnie jak ląd stały wyrzeźbione zostało w

Badania nad oceanem cz. 1

Zanim wprowadzimy czytelnika w wir życia, pędzącego swe dni wśród fal i na dnie oceanów musimy się zapoznać z terenem, jego własnościami, tudzież ze środkami, jakimi człowiek zaostrzył swe zmysły, rozszerzając granicę swego poznania do zawrotnych głębin,

Życie w oceanie cz. 11

Trzecią drogą, do poznania morza i jego mieszkańców zdążającą, są t. zw. stacje zoologiczne, tzn. pracownie budowane nad morzem w miejscach znanych z bogactwa fauny, w których może pracować cały zastęp uczonych bądź to nad rozwiązywaniem zagadnień