Ostatnio dodane

Skład chemiczny wody morskiej cz. 12

Rola bezwodnika węglowego w morzu i jego użyteczności dla życia, prowadzi nas’ bezpośrednio do działania czynnika, od którego wykorzystanie bezwodnika węglowego przez żywe istoty zależy t. j. światła. Czynnik ten, który jest regulatorem wszelkiego życia na lądzie, który działaniem swym na zielone rośliny tworzy coraz to nowe zapasy żywej substancji i zabezpiecza ciągłość życia, czynnik […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 11

Przy badaniu dna morskiego w bardzo wielkich głębiach uderza nas ubóstwo wapiennych szczątków szkieletowych. A to samo tyczy się też żyjących tam form zwierzęcych. A więc otwornice, których pobratyńce na  powierzchni żyjące budują silny i bogaty szkielet wapienny, tu w głębi odznaczają się nadzwyczajną delikatnością szkieletu. Krzewy korali i mszywiołów są cieńsze i kruchsze, kości […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 10

W zupełnie podobny sposób, jak co do tlenu, układają się stosunki w morzu co do bezwodnika węglowego. Źródłem, z którego morze czerpie bezwodnik jest również przede wszystkim atmosfera, następnie zaś organizmy w morzu żyjące, które jako produkt końcowy oddychania wydzielają C02. A ponieważ zimna woda rozpuszcza w sobie daleko więcej bezwodnika węglowego, niż woda ciepła […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 9

W jakim stosunku pozostaje ilość zużytego tlenu do wielkości ustroju, poucza nas o tym obliczenie jakiego dokonał Vernon, z którego niektóre cyfry przytoczymy, Jednokomórkowe zwierzę z grupy Promieniowców Collozoum, zużywa tlenu w 1 godzinie na 1 kg. suchej substancji 27776 mg. tlenu. Meduza Rhizostoma puhno na 1 kg. na który składa się 2400 osobników, zużywa […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 8

Życie w morzu, z wyjątkiem istot które są zdolne żyć w ośrodku beztlenowym, istnieć zatem może tylko o tyle i w tych miejscach, gdzie jest odpowiednia ilość tlenu. Źródłem zaś tlenu w wodzie morskiej jest przede wszystkim atmosfera, która styka się z morzem na całej jego powierzchni i miesza się stale i ciągle z jego […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 7

Gdy wodzie morskiej odbierzemy wapń, natenczas poszczególne komórki już rozwijającego się jaja rozlecą się i nie mogą w wzajemnym związku się utrzymać; potas wpływa na wzrost i pobudza migawki larw szkarłupni do ruchu, węglan wapniowy jest niezbędnym materiałem do zbudowania trwałej i sztywnej podstawy ciała, jaką jest szkielet, siarczany , mają swój udział w procesie […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 6

Jaja raka Pulaemonetes varians żyjącego w słonej wodzie są małe i przechodzą w swym rozwoju przez dwa stadia larwalne, t. zw. stadium ZoSy, i stadium Mysis, jaja tej samej formy żyjącej w słodkiej wodzie, są duże i pomijają zupełnie stadium Mysis, wprost z żywika (Zoea) uzyskują kształty doskonałe. Wpływ zawartości soli w wodzie morskiej jest […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 5

Analizy dla innych zwierząt przyniosły podobne rezultaty. Znaczy to, że ilość soli w organizmach tych reguluje się według ilości soli w otoczeniu, że każdemu ubytkowi na zewnątrz odpowiada utrata w organizmie, każdemu przyrostowi — zagęszczenie w tkankach. Również analizy krwi i płynów ciała zwierząt słodkowodnych, wykazały, że i one nie są wolne od soli kuchennej, […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 4

Te organizmy mogą zatem znosić znaczne wahania w ilości rozpuszczonych soli i zwą się euryhaliczne; pierwsze natomiast zwiemy stenohalicznym i. Ponieważ w przybrzeżnych okolicach woda na powierzchni, tudzież na samych brzegach jest tylko półsłodka, więc w tych miejscach wytworzyła się specjalna grupa organizmów, która nie znosi ani zbytniego przyrostu soli, ani nadmiernej ich utraty, zatem […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 3

To samo zjawisko powtarza się wszędzie i w innych morzach, tak, że jako regułę wypowiedzieć można, iż zawartość soli w wodzie zmniejsza się w miarę posuwania się z pełnego morza ku wybrzeżom. W morzach zamkniętych natomiast, które ogrzewane promieniami słonecznymi tracą wielką ilość wody na powierzchni przez wyparowanie, zawartość soli wzrasta ponad przeciętną. W Morzu […]