Skład chemiczny wody morskiej cz. 1

Najważniejszym czynnikiem, który wraz z temperaturą wpływa na jakość życia i sposób rozmieszczenia go w wodach morza, jest skład chemiczny wody morskiej. Woda morska, to ośrodek tak niezbędny dla roślin i zwierząt morskich, jak powietrze dla zwierząt lądowych. Odgrywa ona przecież swą rolę nie tylko w procesie oddychania, ale jest równocześnie odżywczym płynem, jest pożywką, dzięki której organizmy morskie są bardziej pod tym względem usamodzielnione niż zwierzęta lądowe, czerpią bowiem pokarm i potrzebne do odbudowy ciała substancje wprost z wody. Dlatego też badania chemicznego składu wody morskiej nie zostały bynajmniej pominięte, z chwilą gdy nauki biologiczne pod wpływem teoretycznych poglądów i zebranych obserwacji poczęły doszukiwać się bardzo ścisłego związku pomiędzy rozmaitymi czynnikami zewnętrznymi a życiem i jego objawami.

Jak wiemy wody morskiej nie można używać do picia. Zapewne często spotykaliśmy się z opisem strasznych męczarń pragnienia rozbitków, którzy jak mitologiczny Tantalos, otoczeni zewsząd wodą, ginęli z pragnienia. Przyczyną tego jest wybitny smak wody morskiej, wywołujący mdłości; smak zaś ten słono-gorzki pochodzi od wielkiej ilości różnych soli rozpuszczonych w wodzie morskiej. Woda morska zawiera przeciętnie 3-5% rozpuszczonych soli, z czego największa ilość przypada na sól kuchenną, mniej więcej 2’7°/0, reszta zaś na chlorek i siarczan magnezowy, gips, siarczan potasowy, węglan wapniowy i inne składniki w łącznej liczbie 32, które znajdują się w nader małej ilości, tak, że wykrycie ich w wodzie morskiej napotyka na znaczniejsze trudności i wymaga bardzo subtelnych metod. Takimi to zaledwo w nieznacznych ilościach występującymi składnikami są przede wszystkim np. krzemionka, jod, tudzież srebro i zło to.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |