Skład chemiczny wody morskiej cz. 10

W zupełnie podobny sposób, jak co do tlenu, układają się stosunki w morzu co do bezwodnika węglowego. Źródłem, z którego morze czerpie bezwodnik jest również przede wszystkim atmosfera, następnie zaś organizmy w morzu żyjące, które jako produkt końcowy oddychania wydzielają C02. A ponieważ zimna woda rozpuszcza w sobie daleko więcej bezwodnika węglowego, niż woda ciepła i ponieważ właśnie zimne okolice mórz są o wiele bogatsze w życie, niż ciepłe równikowe, przeto nie jest dla nas niespodzianką, gdy czytamy, że ilość bezwodnika węglowego w wodach zimnych północy i południa, jest nieco większa od zawartości tego gazu w morzach równikowych. Ale na bogactwo życia w zimnych okolicach morskich, składa się olbrzymia ilość drobnych jednokomórkowych roślin zielonych, od których to właśnie w następstwie zależy obfitość zwierząt, a przecież właściwością zielonych roślin jest zdolność tworzenia żywej substancji z nieorganicznych składników; dlatego też różnice w zawartości C02 w różnych szerokościach oceanów, nie mogą być zbyt znaczne, bo co woda zyskuje na zapasie oziębiając się, to traci przez żywszą asymilację tego związku przez rośliny.

O ile stosunki zawartości bezwodnika węglowego układają się w sposób podobny, jak zawartości tlenu na powierzchni mórz. o tyle są odmienne gdy rozpatrujemy ich zachowanie się w kierunku pionowym. W miarę bowiem zagłębiania się w coraz to głębsze okolice morza ilość bezwodnika wzrastała tak, że gdy na powierzchni 1 1. Wody morskiej’ zawiera przeciętnie 5 cm3., w 6000 m. ma już 6 cm3. Stosunki te nie pozostają bez wpływu na organizmy głębinowe.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |