Skład chemiczny wody morskiej cz. 12

Rola bezwodnika węglowego w morzu i jego użyteczności dla życia, prowadzi nas’ bezpośrednio do działania czynnika, od którego wykorzystanie bezwodnika węglowego przez żywe istoty zależy t. j. światła. Czynnik ten, który jest regulatorem wszelkiego życia na lądzie, który działaniem swym na zielone rośliny tworzy coraz to nowe zapasy żywej substancji i zabezpiecza ciągłość życia, czynnik ten decyduje również o życiu w morzu. Bo podobnie jak życie zwierząt na lądzie zawisłe jest od roślin zielonych, które zdolne są pod wpływem promieni słonecznych assymilować węgiel z bezwodnika węglowego, tak i w morzu ta sama zależność istnieje: wszelkie zwierzęta powierzchowne czy głębinowe z dna, gdzie promienie słońca nie dochodzą wszystkie one skazane są na te zapasy substancji białkowatych, które drobne jednokomórkowe zielone roślinki na powierzchni wytworzą.

Bez światła i bez tej zdolności roślin zielonych do rozszczepiania bezwodnika, nie tylko nie byłby on użyteczny dla życia ale nawet przez ustawiczne a ciągłe nagromadzanie się z powietrza, stałby się zabójczy dla raz utworzonego życia, morze wkrótce przemieniłoby się w pustynię wodną. Temu zapobiega działanie światła słonecznego.

Powierzchnia morza korzysta ze światła słonecznego w całej pełni; czy jednak i głębsze warstwy ‚ i do jakiej głębokości korzystać mogą ze światła słonecznego, a więc jak głęboka warstwa wody stanowi warstwę produkującą żywą substancją, na to i z góry odpowiedzieć nie można, tern bardziej, że przezroczystość wody morskiej jest w różnych miejscach różna i od różnych czynników zależna. Zagadnienie to wymaga odpowiedzi na podstawie doświadczenia.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |