Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju powierzchni morza tudzież od czystości wody, ginęła z oczu już w 15—50 m. Znaczy to, że w głębokości 30—100 m., równającej się drodze jaką białe światło od powierzchni do płyty i od płyty do oka spostrzegającego odbyć miało, wszystkie widzialne promienie są już przez wodę pochłonięte. Wkrótce jednak zauważono nieścisłość tej metody, i obecnie stosuje się bardziej obiektywny środek, mianowicie płytę fotograficzną. Płytę umieszczoną w szczelnie zamkniętej kasecie tak urządzonej, że dowolnie otworzyć i zamknąć ją można, opuszczamy do pewnej głębokości, po czym otworzywszy kasetę poddajemy kliszę odpowiednio długiej ekspozycji i zamknąwszy wyciągamy, wnosząc ze zmian jakim uległa o natężeniu światła w badanej głębokości.

Badania takim to przyrządem wykonane, wykazały, że płyta fotograficzna czernieje jeszcze w głębokości 500 do 550 m. że zatem tam wnikają jeszcze promienie świetlne, jeżeli nie wszystkie, to jednak te, które chemicznie działać mogą. Albowiem w miarę zagłębiania się w morze nie tylko maleje natężenie światła, ale zmienia się także i barwa samego światła przez to, że złożone białe światło ulega w morzu niejednakowej absorpcji w różnych częściach widma.

Najbardziej absorbują się promienie o długiej fali, a więc czerwone, znacznie zaś słabiej niebieskie i fioletowe, wskutek czego te promienie przenikają głębiej. Tą nierówną absorpcją promieni świetlnych przez wodę, tłumaczy się np. barwa sławnej groty błękitnej na Capri. Światło dzienne przenikając do groty, musi poprzednio przejść przez warstwę wody na kilka metrów długą, która wystarcza, by czerwone i część żółtych promieni zupełnie pochłonąć, wskutek czego w widmie światła przepuszczonego przeważają same zielone tylko i niebieskie promienie.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |