Skład chemiczny wody morskiej cz. 14

Jeżeli zatem mówimy, że światło słoneczne da się jeszcze w 500 m. przez działanie na płytę fotograficzną wykryć, to musimy o tern pamiętać, że chodzi tu o obecność pewnego tylko rodzaju promieni a mianowicie promieni o krótkich falach, być może, nawet już z po za widzialnej części widma. Są to promienie, które na asymilację bezwodnika węglowego, o ile chodzi o rośliny zielone, wpływają w bardzo małym stopniu a sprzyjają natomiast szybszemu utlenianiu się substancji organicznych. Zielone rośliny najlepiej i najintensywniej asymilują węgiel pod wpływem promieni czerwonych i pomarańczowych, w znaczniejszych za tym głębokościach, dokąd czerwone promienie nie dochodzą, proces asymilacji musiałby ustać, gdyby nie fluorenscencja pewnych barwików obecnych w roślinach, które absorbują promienie o krótkich falach i częstych drganiach a wysyłają w zamian promienie mniej łamliwe.

Barwiki te, znajdujące się obok chlorofilu w roślinie, czynią zatem asymilację możliwą we wszystkich barwach światła białego i przesuwają optimum asymilacji w kierunku tej barwy widma, która jest uzupełniającą do barwy rośliny. W każdym jednak razie dolna granica dla światła i asymilacji istnieje a za taką dziś uchodzi głębokość 400 m. Poniżej zatem 400 m. rozciąga się kraina zupełnej ciemności, kraina »afotyczna«, w której roślin żywych nie spotykamy już zupełnie, która żyje tylko na karb tego co z obfitego stoła powierzchni spadnie w postaci martwych odpadków na dno.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |