Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada potrzebom asymilacji. Te za tym zachowywać się będą tak, jak rośliny i obiorą przeważnie powierzchowne warstwy wody za schronienie. Wszystkie zaś inne zwierzęta w zasadzie o tyle od światła zależą, o ile w ogóle życie zwierząt zależy od obecności roślin. Ale i na nich światło nie pozostaje bez wpływu: jedne z nich wyszukują bardzo słoneczne miejsca, inne chronią się przed światłem, bądź to w głębsze warstwy wody, bądź w zacienione wodorostami brzegi. Gąbki żyją częstokroć pod kamieniami, gdy natomiast korale tworzące kolonie łakną światła i jak rośliny dążą wprost ku niemu.

Cała masa przybrzeżnych zwierząt spędza dzień w ukryciu pod kamieniami lub w gąszczu krzewów fukusa lub laminary, na noc dopiero na łup i żer wychodząc. Jeszcze widoczniejszy jest wpływ światła na plankton zwierzęcy. Wielokrotne powierzchowne połowy planktonu w dzień i w nocy wykazały, że w ogóle połów w nocy jest znacznie pomyślniejszy i to zarówno ze względu na ilość jak i na jakość złapanych okazów. Takie same połowy w dzień, tylko w nieco głębszych warstwach dokonane, gdzie natężenie światła było znacznie słabsze, wykazały, że te formy, które pod wieczór i w noc, żyją na powierzchni, na dzień drażnione światłem zapuszczają się w głębsze warstwy, gdzie rozprószone światło działa na nie łagodniej. Pod wpływem światła plankton codzienne wykonuje wędrówki z góry na dół i z powrotem w górę, wyszukując sobie najodpowiedniejszego natężenia światła.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |