Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów i t. p. to zauważymy, że obszar ten ulega pewnym oscylacjom, pewnym wahaniom, około punktu swej równowagi, tak, że w całości wzięty przedstawia jakoby stałe i niezmienne stosunki. A dalej widzimy, że różne morza różnią się od siebie fizyczno-chemicznymi stosunkami, zarówno w poziomym, jak pionowym kierunku, tak że w tym jednym dużym i połączonym basenie morskim, nie przychodzi nigdy do wyrównania się tych stosunków, że oceany nigdy nie były i nie są w stanie martwej równowagi. W morzu istnieć więc muszą jakieś czynniki regulacyjne, poruszające warstwami wody i mieszające je ze sobą.

Dzięki czynnikom tym cząsteczki wody w morzach są w ustawicznym ruchu i wskutek tego nigdy nie przychodzi do nadmiernego nagromadzenia gazów np. w jednych miejscach; podobnie jednostajne przegrzanie wody od dna do powierzchni jest niemożliwe i wreszcie, rozkładające się substancje organiczne potrzebne do dalszej przeróbki żywej substancji, nie osiadają złogami na dnie morskim, jako nieużytki gnijące i na zawsze stracone. Im bliżej zapoznajemy się z morzem, tern wyraźniej rysuje się ono, jako żywy organizm zamknięty w sobie, znajdujący się w ustawicznym ruchu, i poprzecinany arteriami, jako organizm, w którego ciele krążą ustawicznie soki odżywcze, od bieguna do bieguna i od ciemnych krain dna do jasnych sfer powierzchni. Te to czynniki, które poruszają masami wód oceanów, które pędzą krople wody z miejsca na miejsce, skazując je na ustawiczną wędrówkę, te czynniki odmładzają i nawożą zużyte i wyjałowione warstwy wody i nie dopuszczają, by oceany po krótkiej chwili bujnego życia przemieniły się w martwe i gnijące bagnisko, zatruwające swym oddechem i ląd i powietrze.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |