Skład chemiczny wody morskiej cz. 2

A choć ilość ich procentowo wzięta jest nader mała, mimo to organizmy umieją z nich korzystać i nagromadzać w sobie. Krzemionka służy do budowy szkieletu okrzemkom, promieniowcom i gąbkami, przyczyniając się po śmierci tych organizmów do tworzenia osadów na dnie morskim. Inne organizmy jak np. morszczyny, nagromadzają w sobie taką ilość jodu, że służą nam niemal za jedyne źródło tego tak często w lecznictwie stosowanego pierwiastku, zaś ilość złota, którego 1 litr wody morskiej zawiera tylko 0.006 mg. przerachowana na całą zawartość, wzbogaciłaby każdego mieszkańca ziemi o przeszło 4.000.000 K!

Ale składniki te, które jak krzemionka i jej nie są bez znaczenia dla tych lub owych grup zwierząt i roślin, nie decydują jeszcze tak dalece o charakterze chemicznym wody morskiej, a tym samym nie wpływają w takiej mierze na rozkład życia w morzu, jak związki chloru: sól kuchenna, chlorek magnezowy, oraz sole wapniowe. A ponieważ niezbędnego do oddychania tlenu dostarcza istotom morskim również woda, więc i zawartość tlenu w wodzie morskiej nie obojętna jest dla rozmieszczenia życia.

Jak już wspomnieliśmy, ilość soli rozpuszczonej w wodzie wynosi przeciętnie 3.4—3.5%. Woda morska we wszystkich miejscach oceanów nie jest jednakowo słona; przeciwnie, okolice przybrzeżne, zwłaszcza W tych miejscach, gdzie do morza wlewają się rzeki niosące wodę słodką, są nieraz bardzo ubogie w sól. Zawartość soli wody morskiej na powierzchni w Skagieraku odpowiada zupełnie stosunkom oceanicznym i wynosi 3.4%, natomiast w miarę posuwania się w głąb morza Bałtyckiego woda traci tak na słoności, że koło Rugii zawiera już tylko 1%, koło Rygi 0.6%, koło Kronsztadu nawet 0.12%.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |