Skład chemiczny wody morskiej cz. 3

To samo zjawisko powtarza się wszędzie i w innych morzach, tak, że jako regułę wypowiedzieć można, iż zawartość soli w wodzie zmniejsza się w miarę posuwania się z pełnego morza ku wybrzeżom. W morzach zamkniętych natomiast, które ogrzewane promieniami słonecznymi tracą wielką ilość wody na powierzchni przez wyparowanie, zawartość soli wzrasta ponad przeciętną.

W Morzu Śródziemnym dochodzi 39 stopni, w Czerwonym. nawet 43 stopnie. Co się zaś tyczy zawartości soli w różnych głębokościach, to można ogólnie powiedzieć, że z małymi wahaniami zależnymi od miejsca woda w różnych szerokościach geograficznych i różnych głębokościach zawiera w sobie tę samą ilość soli. Nie odnosi się to jednak do wód przybrzeżnych, gdzie woda morska ciężka spotykając się ze słodką lekką, musi się układać warstwami tak, że na dnie jest najbardziej słona i najcięższa, w miarę podnoszenia się bardziej słodka i lżejsza, a w niektórych miejscach na powierzchni morza spotkać można wodę zupełnie słodką. Odpowiednio do tego ukształtować się musi życie: na dnie formy oceaniczne, wyżej takie, które żyć mogą w półsłodkiej wodzie, a tam gdzie dochodzi zupełnie słodka woda tam i słodkowodne zwierzęta napotkać można. Albowiem podobnie, jak od temperatury, zależy życie od stopnia słoności wody i jak są organizmy znoszące tylko ściśle określoną temperaturę i takie, które znoszą wielkie jej wahnięcia, tak wśród istot morskich wyróżnić można takie, które żyć mogą tylko w oceanicznych warunkach słoności, i takie którym do życia potrzeba tylko tych składników, które normalnie w wodzie morskiej się znajdują bez względu, na ich procentowy stosunek.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |