Skład chemiczny wody morskiej cz. 4

Te organizmy mogą zatem znosić znaczne wahania w ilości rozpuszczonych soli i zwą się euryhaliczne; pierwsze natomiast zwiemy stenohalicznym i. Ponieważ w przybrzeżnych okolicach woda na powierzchni, tudzież na samych brzegach jest tylko półsłodka, więc w tych miejscach wytworzyła się specjalna grupa organizmów, która nie znosi ani zbytniego przyrostu soli, ani nadmiernej ich utraty, zatem z tamtymi formami żyć razem nie może i stanowi odrębną trzecią grupę.

Rozważając ową zależność organizmów od składu chemicznego wody, uprzytomniwszy sobie ów rozdział fauny na słodkowodną i morską, i jeszcze ściślejszy wspomniany podział wśród fauny morskiej, nie możemy pominąć milczeniem pytania, od czego właściwie zależy ten rozdział form, dlaczego jedne organizmy mogą żyć tylko w słodkiej wodzie, inne tylko w morskiej o określonej ściśle zawartości soli, a inne znosić mogą tak daleko idące wahnienia w ciśnieniu osmotycznym ośrodka otaczającego, źe jak np. łosoś i węgorz, żyją na przemian to w rzecznej to w morskiej wodzie. Przeważna jednak liczba zwierząt słodkowodnych ginie już w bardzo krótkim czasie, gdy je w morskiej wodzie trzymamy; ale i na odwrót morskie zwierzęta giną w wodzie słodkiej. Badania jakie w tym kierunku przeprowadzono, wykazały, że woda morską szkodzi tym tylko słodkowodnym organizmom, które mają cienką skórę i skrzela zewnętrzne, że ryby np. bronić się mogą przed szkodliwym wpływem wody morskiej przez pokrycie ciała swego warstwą wydzielonego śluzu. A przez dalsze badania dowiedziono, że ów zabójczy wpływ wody morskiej przypisać należy obecności soli kuchennej i chlorku magnezowego, podczas gdy inne składniki okazały się w tym względzie obojętnymi. Podobny zupełnie wynik dały doświadczenia czynione na zwierzętach morskich, albowiem śmierć zwierząt tych w wodzie słodkiej tłumaczyć należy nieobecnością tychże samych połączeń. A jak już wiemy tych połączeń w wodzie morskiej jest najwięcej i ich to brak lub obecność wywołuje tak fatalne skutki dla morskich i słodkowodnych zwierząt. Lecz dlaczego? Pośrednią odpowiedź dają nam analizy chemiczne krwi, limfy i w ogóle soków ciała zwierząt, zarówno morskich jak słodkowodnych.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |