Skład chemiczny wody morskiej cz. 6

Jaja raka Pulaemonetes varians żyjącego w słonej wodzie są małe i przechodzą w swym rozwoju przez dwa stadia larwalne, t. zw. stadium ZoSy, i stadium Mysis, jaja tej samej formy żyjącej w słodkiej wodzie, są duże i pomijają zupełnie stadium Mysis, wprost z żywika (Zoea) uzyskują kształty doskonałe. Wpływ zawartości soli w wodzie morskiej jest więc bardzo wszechstronny. Odbija się on na przeróżnych stronach życia organizmów morskich, on to zmusza je nieraz do dalekich wędrówek jak np. słodkowodnego węgorza, który spieszy do morza, by tam w głębokości 1000 m., gdzie temperatura 7° dochodzi a zawartość soli 3.52%, spędzić swą młodość i dopiero w dojrzałym wieku wrócić do rzek lądowych.

Zwrócić musimy to jeszcze i na to uwagę, że to cośmy dotychczas o wpływie zawartości soli w wodzie morskiej na życie w morzu mówili, to parę przykładów, w których dało się wykazać stosunek i zależność od jednego tylko składnika wody morskiej t. j. soli kuchennej, że nie wzięliśmy jeszcze w rachubę innych składników, które działając z osobna i sumując swe wpływy wzajemnie, tworzą dopiero swoisty ośrodek, normujący i kształtujący życie w morzu. Doświadczenia lat ostatnich wykazały, że pewien określony skład chemiczny wydmy morskiej jest potrzebny, by rozwój mógł normalnie przebiegać i że różne sole wywierają różny wpływ na różne procesy rozwojowe. Gdy obecność chlorku sodu, potasu, wapnia, potrzebną jest już od pierwszej chwili rozwoju, i gdy brak ich uniemożliwia rozwój, inne składniki jak siarczany, węglany i magnez, dopiero w późniejszych stadiach przyłączają się do wspólnej akcji. I dla procesu zapłodnienia np. nie jest obojętnym chemiczny skład wody, i to zjawisko wymaga dla siebie odpowiedniego ośrodka, odpowiedniej alkaliczności wody, inaczej albo nie przyjdzie do skutku, albo rozwój w takich warunkach rozpoczęty, będzie przebiegał nienormalnie.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |