Skład chemiczny wody morskiej cz. 7

Gdy wodzie morskiej odbierzemy wapń, natenczas poszczególne komórki już rozwijającego się jaja rozlecą się i nie mogą w wzajemnym związku się utrzymać; potas wpływa na wzrost i pobudza migawki larw szkarłupni do ruchu, węglan wapniowy jest niezbędnym materiałem do zbudowania trwałej i sztywnej podstawy ciała, jaką jest szkielet, siarczany , mają swój udział w procesie wytwarzania się jelita i kierunku jego wzrostu, w tworzeniu się barwika, one to kształtują szkielet a tern samem kierują całą architektoniką ustroju. Małe na granicy widzialności stojące jajo jeżowca, które w następstwie połączenia się z męską komórką rozrodczą, ma się rozwinąć w duży doskonały organizm, nie może przynosić ze sobą na świat tych wszystkich materiałów, które potrzebne są do zbudowania całości i musi być wskutek tego zdane na łaskę swego otoczenia. A skoro w ogóle istnieje zależność między poszczególnymi objawami życia, między kształtem żywych istota czynnikami zewnętrznymi, to gdy przebiegniemy jednym spojrzeniem po tej rozmaitości, jaką żywe ustroje przedstawiają, wtedy łatwo zrozumiemy, jakiej to komplikacji czynników potrzeba i jak delikatne różnice w warunkach zewnętrznych wpływają na całokształt życia.

Oprócz wymienionych już składników wody morskiej, olbrzymie znaczenie dla życia posiada rozpuszczone w niej powietrze, tudzież związki azotowe. Znaczeniem i wpływem tych drugich, które stanowią najważniejszy materiał dla tworzenia żywej substancji zajmiemy się w osobnym rozdziale, obecnie zaś jeszcze parę słów poświęcimy pierwszej z tych dwu kwestii. O znaczeniu rozpuszczonego w wodzie tlenu nie potrzebujemy długo się rozwodzić. Wszak tlen jest niezbędny do oddychania.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |