Skład chemiczny wody morskiej cz. 8

Życie w morzu, z wyjątkiem istot które są zdolne żyć w ośrodku beztlenowym, istnieć zatem może tylko o tyle i w tych miejscach, gdzie jest odpowiednia ilość tlenu. Źródłem zaś tlenu w wodzie morskiej jest przede wszystkim atmosfera, która styka się z morzem na całej jego powierzchni i miesza się stale i ciągle z jego wodami. Ale gdy powietrze zawiera w 100 częściach tylko 21 części tlenu, badania chemiczne wody morskiej, wykazały, że tu więcej procentów tlenu się znajduje.

Wody morza północnego zawierają aż do 36.7% tlenu na 100 części pochłoniętych gazów atmosferycznych, ku południowi zawartość spada mniej więcej do 33%, by znów się powiększyć w zimnych wodach mórz antarktycznych. Wody zimne rozpuszczają w sobie znacznie więcej tlenu niż ciepłe, co niewątpliwie jest również jednym z czynników, powodujących bujniejszy rozkwit życia w zimnych strefach oceanów.

Na tę stosunkowo wielką ilość tlenu w powierzchownych warstwach wody wpływa także i ta okoliczność, że warstwy te zamieszkałe są przez drobne jednokomórkowe, w olbrzymich ilościach występujące zielone rośliny, przeważnie okrzemki i wicowce, które dzięki obecności zielonego barwika t. zw. chlorofilu, przy współdziałaniu energii świetlnej słońca, zdolne są przez assymilację węgla z bezwodnika węglowego produkować znaczną ilość tlenu. Nic też dziwnego, że w miarę jak się zagłębiamy w morze ilość tlenu maleje: z początku, w warstwach do których światło dochodzi, bardzo wolno, potem spada gwałtownie aż do głębokości 700 z górą metrów, by znów w większych głębokościach nieco się podnieść. I tak gdy do głębokości 50 m. ilość tlenu w 1 1. wody, według badań niemieckiej ekspedycji Waldiwii wynosiła 8 cm3, w głębokości między 50 a 300 metrów spadła do 4 cm3, zaś w 4000 m. i poniżej podniosła się znowu do 5.5 cm3 na 11. Równomiernie ze zmniejszaniem się ilości tlenu, ubożeje i życie, wymierając zupełnie tam, gdzie tlenu brak i gdzie żyć mogą chyba tylko ustroje beztlenowe.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |