Życie w oceanie cz. 3

Właściwych zaczątków badań nad życiem w morzu i biologią morza należy więc dopatrywać się w tych wiadomościach, jakie z konieczności zbierały ludy nadmorskie, poświęcające się rybołóstwu, które od dawien dawna aż po dziś dzień zawdzięczają morzu swą codzienną strawę i swój dobrobyt. Wiadomości odnoszące się do pory pojawiania się ryb, gromadzenia się ich na tarło i złączonych z tern wędrówek, poszukiwanie za miejscem pobytu i określenie warunków, w jakich pewne ryby zazwyczaj przebywają, oto z jednej strony konieczne wiadomości w zawodzie rybaka, z drugiej stanowią one już część tej nauki, która, niezależnie od praktycznego i ekonomicznego znaczenia tych lub owych organizmów, stara się dokładnie poznać istoty w morzu żyjące, ich sposób życia i zachowania się, tudzież zależność od panujących w morzu warunków.

Z tych to dwu czysto praktycznych celów wypływała konieczność dokładnego zapoznania się z morzem, jego własnościami i życiem w falach jego ukrytym, i dla tych właśnie celów, narody nad morzem mieszkające, chcąc wiadomości swe jak najszybciej powiększyć, nie zaniedbując okolicznościowo przedsiębranych badań przez statki kupieckie i wojenne i barki rybackie, urządzały własnym kosztem szereg wypraw morskich, których jedynym celem było badanie warunków w morzu panujących pod względem głębokości, prądów, temperatury, barwy słoności i t. p. Równocześnie zapoznawano się ze zwierzętami i roślinami morskimi. które choć nie zawsze bezpośrednio użyteczne człowiekowi, służą za pokarm innym użytecznym lub karmią się niemi i wchodzą w ścisły związek z zagadnieniami ekonomicznej natury; same zaś przez się są zajmujące, jako poszczególne ogniwa tego samego łańcucha kształtów i postaci, w jakich się życie objawiło.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |