Życie w oceanie cz. 5

Bogaty łup tych trzech wypraw a jeszcze więcej cały szereg zagadnień, jakie przy opracowaniu materiału same się narzucały, zachęcił i inne narody do wzięcia udziału w tych poszukiwaniach. Wyprawy amerykańskie (1873—1880) pod kierunkiem Ludwika i Aleksandra Agassizów badają morza oblewające Amerykę, Mohn i D. Sars, Skandynawowie (1876—1878) czynią wyprawy na morza arktyczne; Francuzi: (na okrętach Travailleur (1880 —1882) i Talisman (1883)] badają Ocean Atlantycki, Austrya— Morze Śródziemne; a do szeregu tego dołączają się z mniejszym lub większym udziałem inne narody nadmorskie, skłaniane do tej wspólnej akcji własnym i ogólnym ludzkim interesem.

Drugim obok Anglików narodem, który w ostatnich zwłaszcza latach zyskał sobie zupełnie należne uznanie za zasługi położone około badań życia w morzu — to naród niemiecki. Udział jego w badaniach morskich sięga już 1874 r., w którym krążownik wojenny »Gazeila« badał głębiny Oceanu Indyjskiego. Ważniejszymi jednak były dwie następne wyprawy: wyprawa planktonowa pod kierunkiem Hensena w r. 1889 na statku »National«, która po raz pierwszy poświęciła się zbadaniu rozmieszczenia istot unoszonych falami, czyli t. zw. planktonu, między zachód niemi wybrzeżami Afryki a południową Ameryką, tudzież wyprawa na »Waldiwii« pod kierunkiem profesora zoologii w Lipsku Karola Chuna (1897—1899) mająca przede wszystkim za cel prowadzenie dalszych badań rozpoczętych przez wyprawę »Challengera« nad życiem głębinowym. Dzieje tej wyprawy i pokrótce zebrany wynik jej naukowych poszukiwań opowiedział kierownik ekspedycji prof. Chun w książce p. t. »Z głębin oceanów«.

One Comment
  1. Reklama
    Listopad 9, 2017 |