Życie w oceanie cz. 6

A trzeba zważyć, że każda taka wyprawa, to koszt niemały. Wyprawa niemiecka na okręcie »Waldiwia«, który należał poprzednio do towarzystwa Hamburg-Amerika-Linie, prócz wyposażenia w środki optyczne, jak mikroskopy i aparaty fotograficzne, — tych dostarczyła bezinteresownie sławna firma Zeissa w Jenie, prócz wielu innych urządzeń, które bezpłatnie wykonały lub ofiarowały różne inne firmy niemieckie, kosztowała 800.000 marek t. j. 360.000 k. Wszak trzeba było cały okręt, który służył dotychczas do przewożenia pasażerów z Hamburga do Ameryki, przerobić na pływającą pracownię naukową i to służącą do różnorakich celów.

A więc przede wszystkim dla celów biologicznych, bakteriologicznych, chemicznych, a prócz tego urządzić i wprowadzić na statek cały szereg maszyn potrzebnych do zarzucania sieci i siatek, do mierzenia głębokości dna morskiego, zapuszczania termometrów, przyrządów do mierzenia szybkości i wyznaczania kierunku prądów i wiele innych jeszcze przyrządów, złączonych z zadaniami wyprawy. Ważniejsze z tych przyrządów opiszemy w następnym rozdziale.

Nie omawiając obecnie wyników wyprawy Waldiwii, choćby z tego względu, że materiał zarówno pod względem biologicznym, jak oceanograficznym nader wielki, do dziś nie jest jeszcze całkowicie opracowany a także dlatego, że w dalszym ciągu niniejszej książki niejednokrotnie nań powoływać się będziemy, wspomnimy tylko pokrótce o planie tej wyprawy.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |